AMACIMIZ

Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği Türk vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan Amerikalı ve diğer yabancı uyruklu bireyler arasında kültürel, sosyal, eğitsel ve entelektüel işbirliğini geliştirmek amacına yönelik faaliyetlerde bulunur.

Bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için;

1. Türkiye’yi özellikle yabancı bireylere tanıtıcı kültürel ve eğitsel İngilizce ve/veya Türkçe konferanslar düzenler.

2. Ortak bir dilin önemine binaen Türkler için İngilizce, yabancılar için ise Türkçe kursları açar.

3. Amerika’da eğitim görmek isteyen Türk öğrencilere danışmanlık (counseling) hizmeti verir.

4. Türkiye’nin tarihi ve arkeolojik yerlerini görmek ayrıca ülkenin eğitim, ekonomik ve siyasal konuları hakkında bilgi edinmek isteyen dış ülkelerden gelen birey veya gruplara bu konularda aydınlatıcı ve eğitici programlar düzenler.

5. Uluslararası önemli konuları içeren paneller, sempozyumlar ve seminerler organize eder.

6. Yerli yabancı sanat eserlerinin sergilenmesi hususunda sponsorluk görevini üstlenir. Ayrıca el becerileri ve sanatsal faaliyetleri içeren atölye çalışmaları düzenler.

 
Saat

Giriş
E-mail
Şifre

Etkinlik Takvimi