.::HABER DETAY::.
YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI 22.01.2014

AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE, DİL OKULLARINA VE YAZ PROGRAMLARINA BAŞVURU DA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YAPILMAKTADIR.

 

1. AMERİKA'DA YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARI

Amerika'da 4500'ün üzerinde yüksek öğrenim kurumu vardır. Bu kurumlardan üniversite, kolej (Amerika'da kolej yüksek okul anlamına gelir ve üniversite öğrencilerine de kolejli denir) ve teknoloji enstitülerinde lise üzerine 4 yıllık lisans öğrenimi ve birçoğunda ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapılmaktadır. Verdikleri öğrenim ve diploma dereceleri bakımından bu okullar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca Amerika'da ön lisans diploması veren iki yıllık "Junior College"lar veya "Community College"lar, yani meslek yüksek okulları da mevcuttur.

2. AMERİKA'DA YÜKSEK ÖĞRENİM DİPLOMALARI

A. Ön Lisans Öğrenimi: Amerika'da liseden sonra iki yıl süren ve A.A. ya da A.S. (ön lisans) derecesine yönelik öğrenime denir. Lise ve dengi okul mezunları girebilir. Bu diplomaya hak kazananlar arzu ettikleri takdirde 4 yıllık üniversitelerin üçüncü yılına transfer olabilirler.

B. Lisans Öğrenimi: Amerika'da liseden sonra dört yıl süren, B.A. veya B.S. (lisans) derecesine yönelik öğrenime undergraduate study yani lisans öğrenimi denir. (lisansüstü öğrenime ise graduate study adı verilir) Türk liselerinden veya dengi meslek okullarından mezun öğrenciler, normal olarak, Amerikan üniversitelerine lisans öğrenimi için kabul edilirler.

C. Yüksek Lisans Öğrenimi: Türk üniversitelerinden mezun öğrenciler, normal olarak, Amerikan üniversitelerinin yüksek lisans (master) programlarına kabul edilirler. M. A. veya M.S. (yüksek lisans) derece programı genelde 2 yıl devam eder. Daha kısa sürelerde bitirilebilecek yüksek lisans programları da vardır.

D. Doktora Öğrenimi: Amerika'da Ph.D. (doktora) programı yüksek lisans üzerine, normal olarak, 3-5 senelik bir öğrenimi ve bu süre zarfında bir doktora tezinin hazırlanmasını gerektirir.

E. Sertifika Programları: Ayrıca Amerika'da başta işletme ve iş idaresi dallarında olmak üzere kısa süreli (normalde 3-6 ay) sertifika programları vardır. Üniversitelerin yaz programlarına da gidilebilir.

3. AMERİKAN ÜNİVERSİTELERİNE GİRİŞ ŞARTLARI

Amerikan üniversitelerine giriş şartları içinde en önemlileri, öğrencinin bilgi düzeyi, akademik durumu, bilgi ve yetenek testlerinde aldığı sonuçlar, referans mektupları, ve Amerika'da öğrenim ve geçim masraflarını karşılayabilmektir.

A. İngilizce Bilgi Düzeyi: Amerikan üniversitelerinde okumanın temel şartlarından bir tanesi, İngilizce dilini, dersleri bir Amerikalı öğrenci kadar anlayabilecek ve takip edebilecek ölçüde bilmektir. Çok iyi İngilizce bilmeyen öğrencinin, Amerika'daki herhangi bir lisans, yüksek lisans ya da doktora programına katılabilmesi mümkün değildir. İngilizcesi yeterli olmayan öğrenci Amerika'da ancak dil okuluna gidebilir. Akademik programa ancak İngilizcesini yeterli duruma getirdikten sonra başlayabilir. İngilizce düzeyi normalde TOEFL testi ile ölçülür. Birçok Amerikan üniversitesi IELTS testini de kabul eder.

B. Öğrencinin Akademik Durumu: Öğrencinin herhangi bir üniversiteye kabul edilebilmesi için daha önceki öğrenimi süresince başarılı olması gerekir. Mesela, lisans öğrenimi için başvuran öğrenciden lise, yüksek lisans için başvuran öğrenciden üniversite derslerini ve notlarını gösteren transkriptler istenir.

C. Bilgi ve Yetenek Testleri: Amerikan üniversitelerinde okumak isteyen öğrencilerin TOEFL veya IELS’tan başka, aşağıda belirtilen genel bilgi ve yetenek testlerine girmeleri de istenebilir. Yılda birkaç kez dünyadaki birçok merkezde ve bu arada Türkiye'de de yapılan bu testlerde başarı çok iyi İngilizce bilmeye bağlıdır.

Lisans öğrenimi için başvuran öğrencilerden istenen genel bilgi ve yetenek testleri:

- Scholastic Aptitude Test (SAT)

– (ACT)

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi için başvuranlardan istenen genel bilgi ve yetenek testi: Graduate Record Examinations (GRE)

İşletme ve iş idaresi dallarında yüksek lisans (MBA) ve doktoraya kabul için istenen genel bilgi ve yetenek testi: Graduate Management Admission Test (GMAT)

D. Referans Mektupları: Amerikan üniversitelerine başvuran öğrencilerden istenen, genellikle öğrencinin hocaları tarafından yazılan, öğrencinin derslerdeki başarısını, sınıftaki tutumunu, kültürel ve sosyal faaliyetlerini, arkadaşlarıyla uyumunu vb. belirten ve öğrenciyi üniversiteye tavsiye eden belgelerdir.

4. AMERİKA'DAKİ İKİ YILLIK YÜKSEK OKULLAR

Amerika’da, lise öğrenimi üzerine iki yıllık yüksek öğrenim sağlayan ve bu öğrenimi başarıyla bitirenlere ön lisans diploması veren okullara junior college ya da community college adı verilir. Bu okullar başlıca üç hedefe yönelik olarak faaliyette bulunurlar. Birincisi, bulundukları bölgede üniversitenin ilk iki yılına denk gelen akademik programlar sunmak, yani lisans öğreniminin ilk iki yılına eşdeğer genel akademik öğrenim vermektir. ikincisi mesleğe yönelik öğretim ve eğitim (terminal program) sonucunda ara elaman (tıp teknisyeni, yönetici, mühendis yardımcısı, tekniker, bilgisayar işletmeni vs.) yetiştirmek; üçüncüsü bilgilerini tazelemek veya yeni beceriler edinmek isteyenlere kısa süreli kurslar yoluyla bu imkanı sağlamaktır. Amerika'da lise öğrenimi üzerine işletme, iş idaresi, muhasebe, yöneticilik, mühendislik teknolojisi, bilgisayar operatörlüğü, sağlık uzmanlığı ve daha pekçok başka dalda öğrenim görebileceğiniz iki yıllık meslek yüksek okullarınının (Community College/Junior College) kısmi listesi aşağıdadır. İki yıllık yüksek okullara giriş dört yıllık okullara göre normalde daha kolaydır ve iki yıllık okullar genelde dört yıllık okullara göre daha ucuzdur. Bu okullarda yüksek not ortalaması tutturan öğrencilerin ara sınıftan ya da mezuniyetten sonra dört yıllık üniversitelere transferi mümkündür.

Community College’ların akademik programlarını (transfer program) başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler ön lisans diploması alarak çalışma hayatına atılabilecekleri gibi, istedikleri takdirde, üniversite ve kolejlerin üçüncü sınıflarına transfer (yatay geçiş) yaparak öğrenimlerini sürdürebilirler.

Community College’lara girebilmek, genellikle diğer yüksek okullara girmekten daha kolaydır. Ayrıca, bunların ücretleri dört yıllık okullara göre genellikle daha düşüktür. Buna karşın öğretim/eğitim kalitesi aynıdır. Bu bakımdan, parasal imkanları sınırlı olan, bu nedenle lisans tahsilinin ilk iki senesini daha ucuza çıkarmak arzusunda olan veya kısa sürede bir meslek edinerek hayata atılmak isteyenler bu okulları tercih edebilirler.

5. AMERİKA'DA TIP ÖĞRENİMİ

Amerika'da tıp öğrenimi (ve diş hekimliği öğrenimi) üniversite üstüdür. Yani tıp fakültelerine girebilmek için lise mezunu olmak yetmez. Tıp fakültelerine ancak 4 yıllık üniversite tahsilini üstün başarıyla tamamlayan öğrenciler, Amerika'da yapılan tıp fakültelerine giriş testinde de yüksek puan tutturabildikleri takdirde girebilirler.

Buna mukabil, tıp fakültesini Türkiye'de üstün başarıyla bitiren doktorların Amerika'ya ihtisas için gitmeleri mümkündür. Bunun için çok yüksek bir not ortalamasının yanısıra (fakültenin en iyi öğrencileri arasında olmak şarttır), klinik dallarda ihtisas için USMLE testini geçmek gerekir. (Temel bilimlerde ihtisas için normal olarak GRE istenir). USMLE testinde başarılı olabilmek için çok iyi İngilizce bilmek şarttır.

6. AMERİKA’DA HUKUK ÖĞRENİMİ:

Amerika’da hukuk üniversite üstü bir öğrenimdir. Yani Amerika’da hukuk okumak için önce üniversite mezunu olmak, ardından Law School Admission Test (LSAT) adlı sınavda yüksek bir puan almak gerekir. Buna karşın, hukuk tahsilini Türkiye’de tamamlayan ve çok iyi İngilizce bilen mezunların Amerika’da hukuk master’ı (LL.M.) yapmaları mümkündür.

Amerikan üniversitelerinde okuyabilmek için çok iyi İngilizce bilmek şarttır. (Genelde TOEFL veya IELTS testleriyle ölçülür). İngilizcesi yeterli olmayanların önce dil okuluna gitmeleri gerekir. İngilizceleri yetersiz öğrenciler arzu etttikleri takdirde bazı üniversitelerden şartlı akseptans sağlayabilir, dil öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra akademik programlarına başlayabilirler.

Amerikan üniversitelerine girişte normalde ayrıca transcript (not ortalaması) istenir. Bir önceki öğreniminizde ne kadar başarılıysanız kabul şansınız da o ölçüde yüksek olacaktır. Aranan not ortalaması şartı okuldan okula değişir. Bazı okullar 4 üzerinden en az 3 not ortalaması şart koşarken diğer bazı okullar çok daha düşük not ortalamasıyla öğrenci kabul edebilirler.

Üniversiteler ayrıca öğretmenlerden ve öğretim üyelerinden öğrenciyi tanıtan ve okula tavsiye eden referans mektupları isterler. Öğrenciden ayrıca statement of purpose ve essay adı verilen kompozisyonlar da istenebilir.

Amerikan üniversitelerinin birçoğu giriş şartı olarak ayrıca SAT veya ACT testlerinden birinin, lisansüstü öğrenimi için ise GRE, MBA için de GMAT testlerinin sonuçlarını isterler. Bunlar genel yetenek ve bilgi testleridir. Bazı okullar bunlardan yüksek puan isterken diğerleri nispeten daha düşük puanla kabul edebilir. Sözkonusu testleri istemeyen okullar da vardır.

Okullar öğrencinin bütün bu kriterlerine bakarak onu kabul edip etmemeye karar verirler. Kabul ederlerse öğrenciye akseptans gönderirler. Öğrenci bu belgeyle Amerikan konsolosluğuna vize için başvurur.

Ayrıca KANADA, İNGİLTERE içinde yurtdışı eğitim danışmanlığı vermekteyiz.

Bütün bu konularda detaylı bilgiyi Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneğinden sağlayabilir, başvuru ve yerleştirme işlemlerinizi bize yaptırabilirsiniz.

Süreyya Ersoy – Esra Ersoy -Yurtdışı Eğitim Danışmanı

Türk Amerikan Üniversiteliler DerneğiSaat

Giriş
E-mail
Şifre

Etkinlik Takvimi